آیریکان

... ای به جامه خویش پیچیده ، برخیز ! و جامه ات را پاکیزه ساز و پلیدی را هجرت کن

بگیر فطریه ام را، ولی مخور برادر جان

که من در این رمضان قوت غالبم غم بود

غم بود

غم بود

غم بود

 

+نوشته شده در دوشنبه 6 مرداد1393ساعت7:28 PMتوسط سیاوش | |

وارش .... بارش... باران....

+نوشته شده در جمعه 3 مرداد1393ساعت2:48 AMتوسط سیاوش | |