آیریکان

... ای به جامه خویش پیچیده ، برخیز ! و جامه ات را پاکیزه ساز و پلیدی را هجرت کن

اینکه میان اتاقی خودت را حبس کرده باشی، میان خانه ای زنجیر شده باشی و یا وسط شهری گرفتار باشی، دلیل نمی شود روح بی قرارت پرواز را فراموش کرده باشد... دلیل نمی شود گرگ درونت به سگ بودن عادت کند، اینکه موش بشوی و عمر بگذرانی به جمع کردن سکه، روحت را به گند می کشاند...

برخیز و پلیدی را هجرت کن

کاش....

+نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت23:43 PMتوسط سیاوش | |

شگفتا! وقتی که بود نمی دیدم،
وقتی می‌خواند نمی شنیدم...
وقتی دیدم که نبود...
وقتی شنیدم که نخواند...!
چه غم انگیز است که وقتی چشمه ای سرد وزلال، در برابرت، می جوشد و می خواند و می نالد،تو تشنه آتش باشی و نه آب ...
و چشمه که خشکید، چشمه از آن آتش که تو تشنه آن بودی بخار شد و به هوا رفت،
و آتش، کویر را تافت و در خود گداخت و از زمین آتش روئید و از آسمان بارید
تو تشنه آب گردی و نه  آتش،
و بعد ِعمری گداختن از غم ِنبودن کسی که، تا بود، از غم نبودن تو می‌گداخت.

+نوشته شده در چهارشنبه ۲۰ اسفند۱۳۹۳ساعت22:52 PMتوسط سیاوش | |

رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن
ترک من خراب شبگرد مبتلا کن

ماییم و موج سودا شب تا به روز تنها
خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن

دردی است غیر مردن، کان را دوا نباشد
پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن

نمی خواهم مثلا تفسیر شعری آورده باشم، که نه در حد این حرف ها هستم و نه اینکه اصولا حوصله ای برای اینجور کارها برایم مانده است، تنها می خواستم بگویم چه لحظات شگفت و عجیبی باید بوده باشد، لحظاتی که مولانای بزرگ این شعر را سروده است، که البته شاید سرودن واژه درستی نباشد، چرا که سرودن و شاعری کردن ممکن است به گونه ای نهفته در استعداد ذاتی شاعر باشد، بگذریم از آنها که به زور شاعرند... این ابیات، این شعر، کار شاعری کردن و به نظم درآوردن کلمات نیست... اصلا از عالم خاکی نیست...

به گمانم این کلمات، جایی در درون مولانا خانه کرده بودندو جا خوش کرده بودند و منتظر رخنه ای بودند تا مثل آتشفشانی از کوره مذاب جان او سر به بیرون آورده و وجودش را به آتش کشانده اند... و چه شکوهمند است آتشفشان این کلمات شورانگیز....

+نوشته شده در شنبه ۱۶ اسفند۱۳۹۳ساعت22:32 PMتوسط سیاوش | |

احمقانه ترین کاری که یک آدم، انسان، بشر در طول زندگی اش مرتکب می شود ازدواج است.

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت21:22 PMتوسط سیاوش | |