آیریکان

... ای به جامه خویش پیچیده ، برخیز ! و جامه ات را پاکیزه ساز و پلیدی را هجرت کن

احمقانه ترین کاری که یک آدم، انسان، بشر در طول زندگی اش مرتکب می شود ازدواج است.

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۴ اسفند۱۳۹۳ساعت21:22 PMتوسط سیاوش | |

اینکه گاهی آدم در زندگی اش مرتکب کاری می شود که باید تا آخر عمر تاوانش را بدهد، مجازات سنگینی است... خیلی سنگین... و از آن بدتر این که آدم همین اشتباه مرتکب شده را بارها و بارها تکرار کند، و آنقدر این تکرارها مسخره و عجیب باشد که خود همان آدم! با خودش فکر کند که آیا این خود اوست که مرتب همان غلط را تکرار می کند؟ عجیب است....

مطلب بعدی اینکه، میان این روزهای روزگار تیره و تلخی که هست، گاهی جمله ای، دم اهورایی می شود که آتش را گلستان می کند، اینکه اولین ترم دکتری ات، استادت بعد از امتحان، خودش تماس بگیرد و بگوید از ورقه ی امتحانی ات لذت بردم... از همان شیرینی هاست...

بگذریم، از خودمان هم تعریف کنیم گاهی، بد نباشد به گمانم....

 

+نوشته شده در پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ساعت11:11 AMتوسط سیاوش | |